Bạn đang ở: Tin tức Môi trường

Đối thoại quốc gia về quỹ môi trường toàn cầu chu kỳ 5 (GEF 5)

Email In PDF.

I6Từ ngày 14 - 16/10/2010 tại Hà Nội, Văn phòng Quỹ môi trường toàn cầu tại Việt Nam phối hợp với Văn phòng Quỹ môi trường toàn cầu tổ chức Hội thảo đối thoại quốc gia về quỹ môi trường toàn cầu chu kỳ 5 (GEF 5- bắt đầu từ tháng 7/2010 đến tháng 07/2014). Hội thảo nhằm nghe báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động do GEF tài trợ trong các chu kỳ 1 - 4 (trong đó Việt Nam được tài trợ tham gia từ GEF 4) và đối thoại bàn giải pháp thực hiện GEF 5 đạt được về quy mô và đảm bảo chất lượng. Đoàn chủ tịch điều hành các phiên đối thoại là đại diện Văn phòng Quỹ môi trường toàn cầu tại Việt Nam, Ban thư ký Quỹ môi trường toàn cầu đến từ các cơ quan của Liên hiệp quốc như: UNEP, UNDP, UNIDO, WB, ADB, FAO,... Tham dự và phát biểu chỉ đạo với Hội nghị có ông Trần Hồng Hà, Thứ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường, được ủy quyền của Chính phủ Việt Nam. Đến dự hội thảo có đông đảo đại biều đến từ các cơ quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế đóng tại Việt Nam; đại biểu ở tỉnh là đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường của 05/63 tỉnh thành trong cả nước được mời tham gia, trong đó có Quảng Nam.

Thời gian của chương trình dành chủ yếu cho các phiên đối thoại theo nhóm lĩnh vực, đối thoại phiên toàn thể tiến hành trước khi bế mạc hội thảo. Trước khi chính thức các phiên đối thoại, đại biểu đã được nghe các báo cáo tham luận về kết quả thực hiện các dự án tại Việt Nam do GEF tài trợ, Hướng dẫn về lập dự án của GEF, Danh mục ưu tiên quốc gia đề xuất trong GEF 5, Kế hoạch hành động quốc gia để vận động GEF (2010 -2014), cơ chế tài chính dành cho ngành Tài nguyên và Môi trường; Ý kiến chia sẽ của các thành viên Ban thư ký về giải trình làm rõ thêm những thuận lợi, khó khăn cũng như thách thức của GEF 5. Đặc biệt là sự tham gia của các cơ quan thuộc Chính phủ Việt Nam về quá trình xem xét phê duyệt dự án: Văn phòng GEF Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường, ...

GEF 5 dự kiến dành cho Việt Nam khoảng 27,5 triệu USD, trong đó lĩnh vực dự án ưu tiên là: Đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, suy thoái đất, nước quốc tế, hóa chất. Kết thúc đối thoại, Ban thư ký đã thống nhất dành 12,5 triệu USD cho lĩnh vực đa dạng sinh học và 6,5 triệu USD cho biến đối khí hậu. Trong mỗi lĩnh vực tập trung ưu tiên cho các dự án có quy mô nhỏ (tối đa 50.000 USD), đa mục tiêu với đối tượng tham gia thực hiện và hưởng lợi là cộng đồng. Các tổ chức, cá nhân có ý tưởng đề xuất dự án để được hỗ trợ kinh phí từ GEF 5 hãy mạnh dạn đề xuất với Văn phòng GEF Việt Nam, Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 1116 - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội hoặc truy cập vào Website theo địa chỉ: www.gef.monre.gov.vn

Văn An


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: