Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Thông tư 17/2010/TT-BTNMT

Thông tư 17/2010/TT-BTNMT ngày 04/10/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính.

 Bấm vào đây để download toàn bộ văn bản

            Phụ lục 1 Nội dung và cấu trúc

            Phu luc 1 So do tong the.doc

            Phu luc 2 He toa do.doc 

            Phu luc 3-1 So do sieu du lieu.doc

            Phu luc 3-2 Noi dung sieu du lieu

            Phụ lục 4 Chat luong DL

           Phụ lục 5 Trinh bay

           Phụ luc 6 Trao doi


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: