Thông báo lũ trên các sông Quảng Nam

Email In PDF.

Hiện nay, mực nước thượng lưu các sông Quảng Nam đang dao động ở mức cao, mực nước hạ lưu tiếp tục lên, hồi 16 giờ chiều nay (16/11/2010), mực nước trên các sông như sau:

Trên sông Vu Gia tại:

            - Ái Nghĩa là: 8.76m, dưới báo động III: 0.24m (Báo động III tại Ái Nghĩa là 9.00m).

Trên sông Thu Bồn tại:

            - Giao Thuỷ là: 8.10m, dưới báo động III: 0.50m (Báo động III tại Giao Thủy: 8.60m).

            - Câu Lâu là: 3.29m, trên báo động II: 0.29m (Báo động II  tại Câu Lâu: 3.00m).

            - Hội An là: 1.54m, trên báo động II: 0.04m (Báo động II tại Hội An: 1.50m).

Trên sông Tam Kỳ tại:

            - Tam Kỳ là: 2.11m, dưới báo động II: 0.09m (Báo động II tại Tam Kỳ: 2.20m).

Dự báo: Đêm nay (16/11/2010), mực nước trên sông Vu Gia, Thu Bồn lên mức xấp xỉ báo động III và còn khả năng lên cao hơn, sông Tam Kỳ lên mức báo động II đến báo động III (Báo động III tại Ái Nghĩa: 9.00m, tại Giao Thủy: 8.60m, tại Câu Lâu: 4.00m, tại Hội An: 2.00m;  tại Tam Kỳ báo động II: 2.20m, báo động III: 2.70m).

Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở miền núi, ngập lụt sâu trên diện rộng ở vùng hạ lưu các sông.

            Tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, cần theo dõi các thông báo sau.