Bản tin thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 12 năm 2010

Email In PDF.

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Thành phố Đà Nẵng: Nhiều mây, có lúc có mưa.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.      

Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C. 

2. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C. 

Vùng núi: Nhiều mây, có mưa rải rác.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ  21 đến 28 độ C. 

3. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Nhiều mây, có lúc có mưa.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C. 

4. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ  22 đến 27 độ C. 

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: có mưa vài nơi.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông Bắc cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

III. DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG 3 NGÀY TỚI

Từ ngày 16 đến 18 tháng 12 năm 2010: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, trời lạnh, trong đất liền có gió Đông Bắc cấp 3, ven biển cấp 4 - cấp 5, vùng biển có gió Đông Bắc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Nhiệt độ từ 19 - 28 độ C.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: