Hội nghị cán bộ công chức

Email In PDF.

hncbccĐược sự thống nhất của Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn Sở, ngày 31/12/2010, Sở TN&MT tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2011. Về dự Hội nghị có gần 100 CB-CC-VC và người lao đồng trong toàn đơn vị, Hội nghị đã nghe báo cáo Tổng kết công tác năm 2010, kế hoạch công tác năm 2011 của ngành; Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế Dân chủ trong hoạt động cơ quan năm 2010; Báo cáo các nguồn kinh phí và dự toán kinh phí năm 2011; báo cáo Tổng kết các hoạt động Công đoàn, Đoàn Thanh niên; Kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2010 và phát động phong trào thi đua năm 2011.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị ông Dương Chí Công - Giám đốc Sở đã đánh giá những mặt làm được và những nội dung công việc còn tồn tại hạn chế như: Việc triển khai các dự án đo đạc, biến đổi khí hậu còn chậm, tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư còn thấp; công tác thanh tra, kiểm tra triển khai chưa nhiều, chưa thường xuyên; các hoạt động đoàn thể tuy có nhiều chuyển biến khởi sắc nhưng chưa đi vào chiều sâu; việc tổ chức thực hiện Quy chế Dân chủ trong hoạt động cơ quan còn nhiều tồn tại, hạn chế trong đó trách nhiệm thuộc về cả thủ trưởng và của CB-CC-VC và người lao động trong đơn vị. Về nhiệm vụ năm 2011, Giám đốc Sở đề nghị cần tập trung tổ chức thực hiện ngay từ những ngày đầu tháng 01/2011 như: Giao dự toán kinh phí cho các phòng, đơn vị, phòng TN&MT các huyện, thành phố; đẩy nhanh việc tổ chức thực hiện các dự án của ngành; triển khai các đề án liên quan đến lĩnh vực môi trường đã được phê duyệt; công tác đoàn thể, xã hội, tình nghĩa cần tiếp tục quan tâm thực hiện thường xuyên, tích cực. Hội nghị cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết để tổ chức thực hiện trong năm 2011.

                                                                                                         XL


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: