Bản tin Dự báo Thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 01 năm 2011

Email In PDF.

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Thành phố Đà Nẵng: Nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.      

Nhiệt độ từ 16 đến 19 độ C. 

2. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4, vùng ven biển gió cấp 5.

Nhiệt độ từ 16 đến 19 độ C. 

Vùng núi: : Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, trời rét lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ  15 đến 18 độ C. 

3. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4, vùng ven biển gió cấp 5.

Nhiệt độ từ 16 đến 19 độ C. 

4. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4, vùng ven biển gió cấp 5.

Nhiệt độ từ  16 đến 19 độ C. 

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: có mưa, mưa vừa.

Tầm nhìn xa giảm xuống 4 - 6 km trong mưa .

Gió Đông Bắc cấp 6, giật trên cấp 7, biển động.

III. DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG 3 NGÀY TỚI

Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 01 năm 2011: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, trời lạnh, trong đất liền có gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4, vùng ven biển gió cấp 5, vùng biển có gió Đông Bắc cấp 6, giật trên cấp 7, biển động. Nhiệt độ từ 15 - 19 độ C.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: