Tin thòi tiết đêm 17 ngày 18 tháng 01 năm 2011

Email In PDF.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

     (Đêm 17 ngày 18 tháng 01 năm 2011)

 I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Thành phố Đà Nẵng: Nhiều mây, có lúc có mưa, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.      

Nhiệt độ từ 17 đến 19 độ C. 

2. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Nhiều mây, có mưa rải rác, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 17 đến 19 độ C. 

Vùng núi: : Nhiều mây, có mưa rải rác, trời rét lạnh.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ  16 đến 18 độ C. 

3. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Nhiều mây, có lúc có mưa, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 17 đến 19 độ C. 

4. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có lúc có mưa, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ  17 đến 19 độ C. 

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: có mưa.

Tầm nhìn xa giảm xuống 6 - 10 km trong mưa .

Gió Đông Bắc cấp 6, có nơi trên cấp 6, biển động.

III. DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG 3 NGÀY TỚI

Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 01 năm 2011: Nhiều mây, có mưa rải rác, trời rét lạnh, trong đất liền có gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3, vùng biển có gió Đông Bắc cấp 5, có nơi cấp 6, biển động. Nhiệt độ từ 16 - 20 độ C.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: