Bản tin Dự báo Thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 01 năm 2011

Email In PDF.

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Thành phố Đà Nẵng: Nhiều mây, có lúc có mưa, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.      

Nhiệt độ từ 18 đến 21 độ C. 

2. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Nhiều mây, có mưa rải rác, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 18 đến 21 độ C. 

Vùng núi: : Nhiều mây, có mưa rải rác, trời rét lạnh.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ  17 đến 20 độ C. 

3. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Nhiều mây, có lúc có mưa, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 18 đến 21 độ C. 

4. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có lúc có mưa, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ  18 đến 21 độ C. 

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: có mưa.

Tầm nhìn xa giảm xuống 6 - 10 km trong mưa .

Gió Đông Bắc cấp 6, có nơi trên cấp 6, biển động.

III. DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG 3 NGÀY TỚI

Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 01 năm 2011: Nhiều mây, có mưa rải rác, trời rét lạnh, trong đất liền có gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3, vùng biển có gió Đông Bắc cấp 5, có nơi cấp 6, biển động. Nhiệt độ từ 17 - 21 độ C.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: