Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khác

Quyết định 81/2010/QĐ-TTg

Email In PDF.

Quyết định 81/2010/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

 

Bấm vào đây để download toàn bộ văn bản