Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khác

Công văn 5237/BTNMT-VP

Email In PDF.

Công văn 5237/BTNMT-VP ngày 24/12/2010 của Bộ TN&MT hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 56/NQ-CP phê duyệt Phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TN&MT

 

Bấm vào đây để download toàn bộ văn bản