Giao ban hoạt động Thanh tra nhân dân

Email In PDF.

Ngày 22/3/2011, Công đoàn Viên chức tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi giao ban về hoạt động Thanh tra Nhân dân tại Thanh tra tỉnh.

Tham dự buổi giao ban có đại diện Lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh và Lãnh đạo Thanh tra tỉnh cùng với 44/44 đơn vị có Ban Thanh tra nhân dân do Hội nghị Cán bộ công chức bầu ra được Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở quyết định công nhận nhiệm kỳ của Ban Thanh tra nhân dân là 2 năm theo qui định.

Đại diện Lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh báo cáo và đánh giá một số kết quả hoạt động và những hạn chế của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan, đơn vị năm 2010 và đề ra một số nội dung cần quan tâm thực hiện trong thời gian đến. Công tác giám sát đã góp phần thực hiện đảm bảo các chế độ, chính sách đối với CBCC, VC trong cơ quan, đơn vị, các nội dumg quy hoạch, đạo tạo, đề bạt được công khai, dân chủ hơn, công tác tài chính được minh bạch, các nội quy, quy chế được thực hiện nghiêm túc hơn,... trên cơ sở đó nâng cao được tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ CBCC, VC, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh.  

Tại buổi giao ban, Ban Thanh tra nhân dân của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Báo Quảng Nam, Sở Tư pháp và Sở Nội vụ báo cáo tham luận về kinh nghiệm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan, đơn vị, đánh giá những mặt làm được và những khó khăn của Ban Thanh tra nhân dân. Qua đó các đại biểu cùng nhau thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về công tác hoạt động của ban Thanh tra nhân dân.

Trong thời gian đến các cấp Công đoàn cần tiếp tục tổ chức tuyên truyền Luật Thanh tra, Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 40/2006/LT-BTC-UBMTTQVN-TLĐLĐVN ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính -Ủy ban MTTQVN- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm để tăng cường trách nhiệm và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Thanh tra hoạt động, các Ban Thanh tra ND phải xây dựng chương trình công tác một cách cụ thể, xây dựng quy chế hoạt động theo nhiệm kỳ để chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác giám sát theo qui định, tranh thủ sự chỉ đạo của Ban CH Công đoàn và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để tạo điều kiện cho hoạt động, tăng cường trách nhiệm của các thành viên Ban TTND; trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát cần có sự phối hợp tốt với các tổ chức trong cơ quan như UBKT Công đoàn, Thanh tra cơ quan...

Lưu Văn Mai


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: