Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khác

Thông tư 08/2011/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư 08/2011/TT-BTNMT ngày 28/3/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về  Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Bấm vào đây để download toàn bộ văn bản 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: