Bạn đang ở: Tin tức Khoáng sản

Tăng cường biện pháp về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Email In PDF.

hnk2Ngày 19/4/2011, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị để quán triệt và triển khai một số biện pháp cấp bách về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy, các Ban HĐND tỉnh, các Sở, ban, ngành liên quan; Bí thư, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng BCH quân sự, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện và thành phố.

Sau khi nghe UBND tỉnh quán triệt Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 13/4/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 15/4/2011 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh; báo cáo về tình hình quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kế hoạch triển khai về kiểm tra hoạt động khoáng sản, truy quét hoạt động khoáng sản trái phép; ý kiến của đồng chí Trần Kim Hùng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về hoạt động khoáng sản và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sỹ; đồng chí Lê Phước Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp kết luận như sau:

- Yêu cầu các cấp, các ngành và UBND các huyện, thành phố phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 13/4/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 15/4/2011 và Thông báo số 73/TB-UBND ngày 10/3/2011 của UBND tỉnh.

- Toàn tỉnh thống nhất ra quân đồng loạt kiểm tra hoạt động khoáng sản và truy quét, xử lý kiên quyết nạn khai thác, chế biến khoáng sản trái phép, nhanh chóng lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Sau kiểm tra, truy quét, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo tỉnh sẽ có chỉ đạo về giải pháp quản lý và cấp phép cho hoạt động khoáng sản theo quy hoạch, có lộ trình cụ thể và phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương.

- Về công tác kiểm tra hoạt động khoáng sản giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng đoàn, Thanh Tra tỉnh làm Phó Trưởng đoàn; các thành viên tham gia Đoàn kiểm tra do Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất và tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra trong tháng 4/2011. Thời gian kiểm tra trong tháng 5 và 6/2011, báo cáo UBND tỉnh và Ban chỉ đạo tỉnh trước ngày 30/6/2011.

- Về công tác truy quét hoạt động khoáng sản trái phép giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ trì tổ chức và chỉ huy truy quét hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý; lực lượng chủ lực tham gia truy quét bao gồm Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng. Địa phương nào xuất hiện điểm nóng vượt khả năng giải quyết của địa phương thì phải báo cáo ngay về UBND tỉnh và Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh để có chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời. Thời gian truy quét tập trung trong tháng 5/2011, báo cáo kết quả về UBND tỉnh và Ban chỉ đạo tỉnh trước ngày 30/5/2011.

- Các Sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp, tham gia công tác kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh và có kế hoạch hỗ trợ cho các địa phương trong công tác truy quét hoạt động khoáng sản trái phép khi có yêu cầu.

Phan Hà


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: