Bạn đang ở: Văn bản pháp quy KTTV

Quyết định 37/QĐ-STNMT

Quyết định 37/QĐ-STNMT ngày 01/4/2011 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng Hợp phần thích ứng với biến đổi khí hậu Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn bộ văn bản

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: