Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khác

Nghị quyết 192/2011/NQ-HĐND

Email In PDF.

Nghị quyết 192/2011/NQ-HĐND ngày 20/4/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn bộ văn bản


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: