Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khác

Thông tư 71/2011/TT-BTC

Email In PDF.

Thông tư 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 về hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng (có hiệu lực 08/7/2011)

Bấm vào đây để tải toàn bộ văn bản  


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: