Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khác

Hướng dẫn 391/HD-SNV

Email In PDF.

Hướng dẫn 391/HD-SNV ngày 20/6/2011 của Sở Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP nagyf 15/4/2010 cuarChinhs phủ, Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 và Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

 Bấm vào đây để tải toàn bộ văn bản

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: