Bạn đang ở: Dự án

Hội thảo “Bồi dưỡng kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm về thích ứng với biến đổi khí hậu”

Email In PDF.

Thực hiện kế hoạch công tác hợp phần thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam năm 2011 và kết hợp với Dự án “Tăng cường năng lực địa phương về quản lý bền vững đất ngập nước” (WAP), ngày 29/6/2011 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo “Bồi dưỡng kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm về thích ứng với biến đổi khí hậu”. Về tham dự hội thảo có ông Dương Chí Công - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiêm Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo Hợp phần thích ứng với Biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam - chủ trì hội thảo; đại diện Tổng cục Biển và Hải đảo thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đại diện các Sở: KH&ĐT, Y tế, NN&PTNT, KH và CN, Thông tin và Truyền thông, Giao thông - Vận tải, Hội phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh cùng với UBND các huyện ven biển, các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh Quảng Nam.

hthao_bdkh

 Tại hội thảo, đại biểu đã nghe: Giáo sư TSKH Trương Quang Học – chuyên gia về biến đổi khí hậu; Ian Wood - chuyên gia tư vấn dự án BĐKH tại Quảng Nam, tổ chức WWF báo cáo những nội dung như sau:

 -    Những biểu hiện và biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu (toàn cầu và Việt Nam);

-    Tác động của biến đổi khí hậu đến tỉnh Quảng Nam;

-    Phương pháp tổng hợp thích ứng với biến đổi khí hậu - nghiên cứu điển hình về tính dễ tổn thương với biến đổi khí hậu tại vũng An Hòa huyện Núi Thành;

-    Lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào phát triển bền vững;

-    Các ví dụ điển hình về thích ứng với biến đổi khí hậu.

 Văn Hướng

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: