Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Môi trường

Thông tư 20/2011/TT-BTNMT

Thông tư 20/2011/TT-BTNMT ngày 20/6/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa; Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ; Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất và nước mưa axit.

Bấm vào đây để tải toàn bộ văn bản


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: