Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Môi trường

Thông tư 81/2011/TT-BTC

Thông tư 81/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Bấm vào đây để tải toàn bộ văn bản


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: