Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khác

Quyết định 1166/QĐ-BTNMT

Email In PDF.

Quyết định 1166/QĐ-BTNMT ngày 17/6/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu và xây dựng phần mềm hỗ trợ việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

Quyết định 1166/QĐ-BTNMT

        Phụ lục QĐ 1166

       Thuyết minh và hướng dẫn sử dụng đơn giá

       * Sự nghiệp:

                 Don gia XDCSDL SN (TL 730.000)

                Don gia XDCSDL SN (TL 650.000)

                Don gia XDCSDL SN (TL 830.000)

       * Doanh nghiệp:

               Don gia XDCSDL DN (TL 730.000)

              Don gia XDCSDL DN (TL 830.000)

              Don gia XDCSDL DN (TL )650.000)     


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: