Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Môi trường

Quyết định 38/2011/QĐ-TTg

Quyết định 38/2011/QĐ-TTg của 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng CP V/v hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ NSNN nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một đối tượng thuộc khu vực công ích

Bấm vào đây để tải toàn bộ văn bản

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: