Bạn đang ở: Dự án

Hội thảo “Phát triển bền vững và Biến đổi khí hậu trong công tác lập kế hoạch”

Email In PDF.

samTừ 22-23/7/2011, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Vụ Khoa học, Giáo dục Tài nguyên và Môi trường - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội thảo “Phát triển bền vững và Biến đổi khí hậu trong công tác lập kế hoạch” nằm trong khuôn khổ hoạt động của Dự án “Tăng cường năng lực lồng ghép phát triển bền vững và biến đổi khí hậu trong công tác lập kế hoạch” do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ. Tham dự Hội thảo có các đại biểu đến từ UBND, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai và một số các tổ chức phi chính phủ dưới sự đồng chủ trì của Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường - Bộ Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo Sở KH - ĐT tỉnh Bình Định.

Một số vấn đề được nêu ra và thảo luận tại Hội thảo liên quan đến Biến đổi khí hậu và phát triển xanh - một số kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam; lồng ghép Biến đổi khí hậu trong quy trình lập kế hoạch theo phương pháp xây dựng bức tranh tương lai (liên xã/huyện); phân tích chi phí, lợi ích xã hội trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương; giới thiệu sổ tay lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã; lập kế hoạch cho tương lai trong bối cảnh Biến đổi khí hậu ở Quy Nhơn; báo cáo của tỉnh Bình Định về triển khai định hướng chiến lược phát triển bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Mục đích của Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về tác động của biến đổi khí hậu đối với phát triển bền vững của đất nước và địa phương; cập nhật tình hình chuẩn bị và triển khai chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tại các địa phương; cung cấp những kiến thức cơ bản và kinh nghiệm quốc tế phục vụ lồng ghép BĐKH và phát triển bền vững vào những quy hoạch, kế hoạch phát triển cấp tỉnh, địa phương.

Nguyễn Thị Sâm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: