Bạn đang ở: Dự án

Tập huấn “Phương pháp đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và xác định các giải pháp thích ứng”

Email In PDF.

ppbdkhTrong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực địa phương về quản lý bền vững đất ngập nước” (WAP) năm 2011, ngày 27 – 28/7/2011 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lớp tập huấn “Phương pháp đánh giá tác động của BĐKH và xác định các giải pháp thích ứng” cho cán bộ của các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, đoàn thể của tỉnh Quảng Nam.

Khóa tập huấn đã cung cấp cho các học viên các nội dung:

- Tổng quan về biến đổi khí hậu và tác động của BĐKH tại Việt Nam.

- Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH (NTPRCC) và nội dung xây dựng các hoạt động tại Quảng Nam.

- Quy trình và nội dung đánh giá tác động của BĐKH, nước biển dâng tại địa phương.

- Quy trình lập kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tại địa phương.

  - Một số kinh nghiệm về thích ứng với BĐKH.

Qua hai ngày tập huấn đã thu hút được sự tham gia đông đảo các học viên, đây là dịp giúp cho học viên tham gia hiểu biết thêm về tác động của BĐKH và từ đó đưa ra các giải pháp thích ứng phù hợp cho từng địa phương cũng như từng ngành.

Lê Văn Hưởng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: