Bạn đang ở: Dự án

Nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng

Email In PDF.

BDKHhiep_ducNgày 02/8/2011, UBND huyện Hiệp Đức tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng” cho các đối tượng là lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, các hội, đoàn thể có liên quan của huyện; lãnh đạo UBMTTQVN, UBND, Hội LHPN, Hội Nông dân, Đoàn TNCS HCM và Công chức Địa chính-Xây dựng, Ban Nông-lâm nghiệp của 12 xã, thị trấn và hơn 60 chị em phụ nữ có tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị tập huấn, một số chuyên đề được chuyên gia trình bày như: Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; Giới thiệu Biến đổi khí hậu và tác động tại tỉnh Quảng Nam; Ứng phó Biến đổi khí hậu tại tỉnh Quảng Nam; Báo cáo Tổng quan về tình hình thiên tai trên địa bàn huyện Hiệp Đức.

Hội nghị tập huấn lần này đã trang bị cho đại biểu tham dự Hội Nghị kiến thức về biến đổi khí hậu và tạo điều kiện để cán bộ các ban, ngành, đoàn thể của huyện, xã  thay đổi nhận thức, nâng cao hiểu biết, đồng thời tiếp cận với các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, từ đó, phổ biến trong cộng đồng để có những việc làm, hành động thiết thực nhất nhằm giảm nhẹ các tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển kinh tế và đời sống xã hội trên địa bàn huyện.                                                                             

 Hiếu Nguyễn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: