Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Môi trường

Thông tư 26/2011/TT-BTNMT

Thông tư 26/2011/TT-BTNMT nagyf 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Bấm vào đây để tải toàn bộ văn bản

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: