Bạn đang ở: Tin tức Môi trường

Hội thảo bốc xếp an toàn, các phương pháp xử lý khu vực ô nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật pop và xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường

Email In PDF.

Ngày 30/8/2011, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo bốc xếp an toàn, các phương pháp xử lý khu vực ô nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật POP và xây dựng chương trình mục tiêu Quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường. Các Sở Tài nguyên và Môi trường đến từ các tỉnh: Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An đã đến dự và góp ý kiến Hội thảo.

Các đại biểu đã được nghe các báo cáo rất hay và súc tích về: Dự án xây dựng năng lực nhằm loại bỏ hoá chất bảo vệ thực vật POP tồn lưu tại Việt Nam; Các bước để quản lý thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu; Phương pháp bốc xếp an toàn các điểm ô nhiễm hoá chất; Đề xuất các phương án xử lý hoá chất bảo vệ thực vật phù hợp với điều kiện Việt Nam. Công nghệ xử lý hoá chất bảo vệ thực vật bằng phương pháp hoá cơ.

Tại Hội thảo, chuyên gia Nhật Bản phổ biến kinh nghiệm của Nhật trong việc khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường, các chính sách kiểm soát ô nhiễm tại Nhật Bản có thể áp dụng cho phù hợp với điều kiện ở Việt Nam.

Hội thảo trình bày dự thảo Báo cáo thuyết minh Chương trình mục tiêu Quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường để các đại biểu tham gia thảo luận góp ý kiến. Dự kiến Chương trình sẽ được hoàn thiện chỉnh sửa trình Chính phủ xem xét trình Quốc hội vào tháng 11/2011.

Hoàng Yến


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: