Bạn đang ở: Dự án

Nâng cao nhận thức về BĐKH cho CB-CC-VC Sở TN&MT

Email In PDF.

Biến đổi khí hậu với sự nóng lên của trái đất và hiện tượng nước biển dâng là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 21. Thiên tai xảy ra ngày càng khốc liệt và cực đoan hơn, gia tăng về cường độ trên phạm trên toàn thế giới. Biến đổi khí hậu (BĐKH) tác động đến mọi người, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, ảnh hưởng đến môi trường sống và quá trình phát triển kinh tế của đất nước.

thbd

Ứng phó với BĐKH không còn là nhiệm vụ riêng của từng người, từng tổ chức riêng lẽ, đòi hỏi phải có sự hợp tác hành động của tất cả mọi người, của tất cả các ngành, lĩnh vực. Đảng, Chính phủ đã có chỉ đạo thực hiện cụ thể tại Quyết định 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH và có sự chia sẻ hỗ trợ ứng phó với BĐKH của chính phủ Đan Mạch tại biên bản ghi nhớ ngày 13/6/2009 giữa các tỉnh thí điểm (Quảng Nam và Bến Tre) cho Hợp phần Thích ứng với BĐKH và Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội thuộc khuôn khổ Chương trình Thích ứng và Giảm nhẹ BĐKH và thỏa thuận của hai Chính phủ.

Một trong những nội dung quan trọng và cấp bách nhất của chương trình là “nâng cao nhận thức về BĐKH” cho tất cả các ngành, địa phương, cán bộ Lãnh đạo các cấp và các tổ chức trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai thực hiện.

Ngành TN&MT là cơ quan thường trực, hơn ai hết mỗi cán bộ, công chức, viên chức của ngành phải biết, hiểu rõ hơn về BĐKH để có thể tham gia truyền đạt, trả lời, giải quyết các trường hợp có liên quan về lĩnh vực này. Vì vậy, ngày 18/10/2011 Sở TN&MT tổ chức lớp tập huấn “Phương pháp đánh giá tác động biến đổi khí hậu và giải pháp thích ứng” cho cán bộ, công chức, viên chức Sở, nhằm bổ sung thêm những thông tin, các kiến thức ban đầu về BĐKH; đảm bảo công tác ứng phó với BĐKH cho ngành TN&MT và toàn xã hội.

Văn Hướng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: