Bạn đang ở: Dự án

Tập huấn nghiệp vụ truyền thông về biến đổi khí hậu

Email In PDF.

pvkhThực hiện nội dung Đề án “Xây dựng các chương trình thông tin chuyên đề phục vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu” năm 2011. Ngày 26/11/2011, tại TP Đà Nẵng, Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn “Nâng cao năng lực phóng viên trong công tác truyền thông về biến đổi khí hậu và các biện pháp giảm thiểu tác hại thiên tai” cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên của các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin Truyền thông khu vực miền Trung.

Nội dung khóa tập huấn, thông tin về các chuyên đề (báo, đài, truyền hình, web, v.v...) như: Chính sách, chủ trương, tiến độ của Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu; Những nét cơ bản mùa bão lũ năm 2011 và mùa Đông Xuân năm 2011-2012; Biến đổi khí hậu biểu hiện ở Khu vực Trung bộ.

Trong năm 2010-2011, tại Quảng Nam đã triển khai một số mô hình thí điểm thích ứng với biến đổi khí hậu như: Xây dựng một số nhà đa năng phục vụ người dân ở những vùng thường xuyên bị bão, lũ lụt; Xây dựng một số tuyến đê ngăn mặn, nâng cấp một số kênh, mương, hệ thống thủy lợi và công trình trạm bơm ở các huyện ven biển.

Đây là khóa tập huấn rất cần thiết nhất là đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Thông qua khóa tập huấn này giúp cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Sở TN&MT, Sở Thông tin và Truyền thông khu vực miền Trung nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, có định hướng thông tin phù hợp, đồng thời kết nối được thông tin giữa các tỉnh khu vực miền Trung về công tác truyền thông biến đổi khí hậu.

T.T


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: