Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Môi trường

Thông tư 43/2011/TT-BTNMT

Thông tư 43/2011/TT-BTNMT ngày 12/12/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh (QCVN 38:2011/BTNMT), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu (QCVN 39:2011/BTNMT)

Bấm vào đây để tải toàn bộ văn bản

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: