Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Môi trường

Thông tư 47/2011/TT-BTNMT

Thông tư 47/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT) thay thế QCVN 24:2009/BTNMT

Bấm vào đây để tải toàn bộ văn bản


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: