Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Môi trường

Thông tư 48/2011/TT-BTNMT

Thông tư 48/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp

 

Bấm vào đây để tải toàn bộ văn bản

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: