Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Môi trường

Thông tư 01/2012/TT-BTNMT

Thông tư 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án BVMT chi tiết; lập và đăng ký đề án BVMT đơn giản.

Bấm vào đây để tải toàn bộ văn bản


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: