Bạn đang ở: Dự án

Hội thảo lập kế hoạch Nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về biến đổi khí hậu

Email In PDF.

Ngày 29/3/2012, tại Hội trường Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Văn phòng Hợp phần thích ứng với Biến đổi khí hậu Quảng Nam tổ chức Hội thảo Lập kế hoạch Nâng cao nhận thức cho các cán bộ lãnh đạo chủ chốt Hội Nông dân tỉnh và các huyện, thành phố về biến đổi khí hậu (BĐKH).

IMG_0557

Mục tiêu hội thảo nhằm thảo luận, lập kế hoạch tuyên truyền, vận động nông dân trong toàn tỉnh tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2012. Trong đó, tập trung vào một số nội dung:

- Những vấn đề cơ bản về BĐKH và Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu tại Quảng Nam;

- Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, những vấn đề liên quan đến nông dân và vai trò của Hội Nông dân trong việc ứng phó với BĐKH;

- Xác định nội dung tập huấn cho cán bộ Hội Nông dân cấp huyện, nội dung và các hình thức truyền thông ở cơ sở;

- Lập kế hoạch tuyên truyền, vận động nông dân nâng cao nhận thức cho nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được cung cấp những kiến thức chung, cơ bản về biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và một số mô hình kinh tế phát huy hiệu quả trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, Ban tổ chức đã dành nhiều thời gian để các đại biểu có điều kiện thảo luận về những vấn đề nêu trên, qua đó rút ra những nội dung trọng tâm, kế hoạch truyền thông phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho nông dân trên địa bàn tỉnh.

Rích Đài Phôn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: