Bạn đang ở: Tin tức Khoáng sản

Truy quét khai thác khoáng sản trái phép

Email In PDF.

Hiện nay theo thông tin từ các địa phương trên địa bàn huyện Bắc Trà My thì việc thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi, mặc dù quy mô thăm dò, khai thác không lớn nhưng hầu hết các địa phương đều diễn ra tình trạng này. Để từng bước hạn chế việc thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép, ngày 29/3/2012 UBND huyện Bắc Trà My đã ban hành Quyết định thành lập các Tổ kiểm tra, truy quét, chốt giữ việc thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép tại các địa bàn xã Trà Nú, Trà Kót, Trà Đốc, Trà Bui và Trà Ka. Qua đó UBND huyện đã chỉ đạo Phòng TN&MT tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của UBND huyện.

kstai

Ngày 04//4/2012 Phòng TN&MT tổ chức cuộc họp quán triệt nội dung Quyết định và yêu cầu Tổ kiểm tra lập kế hoạch thực hiện, trong quá trình kiểm tra, truy quét nếu phát hiện các trường hợp vi phạm thì lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, tịch thu tang vật, phương tiện, trường hợp không tịch thu thì tiến hành phá hủy, đối với các địa bàn phức tạp thì tổ chức chốt giữ. Sau khi truy quét thì Tổ kiểm tra tiến hành bàn giao cho UBND xã quản lý và yêu cầu địa phương không để tái diễn.

kstai1

Về phía các địa phương đã cam kết sau khi Tổ kiểm tra truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép thì UBND xã sẽ tăng cường công tác kiểm tra ngăn chặn ngay từ đầu. Với sự chỉ đạo của UBND huyện và sự quyết tâm của các địa phương trong công tác kiểm tra, truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép thì sẽ cơ bản hạn chế được trong thời gian đến.  

                                                                   Minh Tài


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: