Bạn đang ở: Dự án

Phân bổ hợp lý để phát huy hiệu quả nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia

Email In PDF.

Sáng 29/5/2012, tập thể Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi họp để thông qua việc phân bổ các nguồn vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 trên địa bàn tỉnh. Đại diện HĐND tỉnh cùng các Sở ban ngành liên quan tham dự cuộc họp.

nvm

Theo báo cáo tổng hợp, nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 có 5 Chương trình không giải ngân hết kế hoạch vốn, 2 Chương trình triển khai nhanh nhưng nợ khối lượng hoàn thành lớn và 3 Chương trình triển khai chậm, trong đó có Chương trình thích ứng BĐKH do Sở TN&MT chủ trì. Nguyên tắc chung để phân bổ vốn năm 2012 là không thay đổi mức vốn của Chương trình và vốn của từng dự án thành phần theo hướng dẫn của Bộ quản lý. Vốn đầu tư phát triển bố trí đủ 100% cho công trình đã phê duyệt quyết toán, 90% cho công trình đã quyết toán nhưng chưa phê duyệt, 80% cho công trình đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán, 70% cho công trình dở dang, 35%  cho công trình mới, vốn sự nghiệp bố trí theo hướng dẫn của Bộ quản lý và đề xuất của các Sở ngành, chuyển một phần vốn sự nghiệp sang vốn ĐTPT đối với các dự án quản lý theo quy trình XDCB.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Lê Phước Thanh giao Giám đốc các Sở phối hợp với Sở KHĐT thống nhất đề xuất UBND tỉnh quyết định phân bổ vốn trước 31/5/2012, tập trung dứt điểm các công trình dở dang, thực hiện đúng quy trình, phát huy hết hiệu quả dự án, làm việc với các Bộ quản lý để đảm bảo đúng mục tiêu của các Chương trình. Chủ tịch cũng định hướng giải quyết một số vấn đề cụ thể trong việc mua sắm thiết bị, đáp ứng yêu cầu của địa phương, tăng cường quản lý, sử dụng đúng mục đích.

QL


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: