Bạn đang ở: Dự án

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý điều phối chương trình NTP-RCC và chương trình SP-RCC

Email In PDF.

Ngày 4 – 8/6/2012, tại Khu Resort Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Nình Bình, Bộ tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AITNV) tổ chức khoá đào tạo ngắn hạn về “Quản lý và Điều phối Chương trình” trong chương trình hợp tác với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Đan Mạch (DANIDA) trong khuôn khổ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

DSC09982

Khoá tập huấn nhằm “Nâng cao năng lực quản lý, điều phối thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khia hậu (NTP-RCC) và Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC)” cho các đối tượng là các cán bộ quản lý đang tham gia các Chương trình mục tiêu Quốc gia và các dự án khác có liên quan.

 Tham dự khoá đào tạo có đại diện Lãnh đạo các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục, Giao thông Vận tải, Công Thương, Xây dựng. Về phía địa phương có sự tham gia của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, hai tỉnh thực hiện thí điểm Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu là: Quảng Nam và Bến Tre.

Qua đó, trang bị cho học viên những kỹ năng cơ bản cần thiết cho việc quản lý và điều phối CT MTQG một cách hiệu quả. Đảm bảo triển khai đúng mục đích, mục tiêu thực hiện, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn bộ chương trình. Mục tiêu cụ thể của khoá đào tạo trang bị cho cho các học viên những kiến thức, kỹ năng:

          - Hiểu rõ vai trò điều phối của mình trong NTP-RCC/SP-RCC

          - Có hiểu biết sâu hơn về công tác theo dõi, đánh giá trong các chương trình BĐKH;

          - Nâng cao hiểu biết về các vấn đề liên quan đến BĐKH

          - Làm mới lại các kiến thức và kỹ năng về quản lý và điều phối chương trình trong vai trò là các đầu mối của các Chương trình (NTP-RCC/SP-RCC);

          - Xem xét, đánh giá điểm mạnh và những tồn tại cần khắc phục trong điều hành NTP-RCC/SP-RCC, hệ thống M&E cũng như việc chia sẻ thông tin và điều phối giữa các hợp phần của Chương trình;

          - Đề xuất giải pháp ngắn hạn và dài hạn để cải thiện hiệu quả công tác quản lý và điều phối chương trình, theo dõi đánh giá và quản lý thông tin.

Rích Đài Phôn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: