Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI)

Email In PDF.

Ngày 13/6, tại hội trường Sở TN&MT, Công Đoàn Sở đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; Giới thiệu kết luận Hội nghị lần thứ V của BCHTW Đảng khóa XI Tổng kết Nghị quyết TW lần thứ VII ( khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước.

21_c

Đối tượng tham gia là tất cả quần chúng thuộc 07 Tổ Công Đoàn trực thuộc Công đoàn Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Viễn - Bí thư Đảng bộ Sở trực tiếp giới thiệu, quán triệt, những nội dung cơ bản của các Nghị quyết. Trong quá trình giới thiệu có liên hệ tình hình của địa phương, của Sở. Tập trung Nghị quyết Trung ương 4 về: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”: Sự cần thiết ban hành Nghị quyết, những thành tựu; hạn chế; yếu kém; các vấn đề cần tập trung giải quyết; mục tiêu, phương châm; giải pháp thực hiện. Kế họach triển khai, phương pháp tiến hành  thực hiện của Đảng bộ Sở Tài nguyên Môi trường trong thời gian đến.

Với vai trò của quần chúng, cán bộ, CC,VC ngoài Đảng trong cơ quan, phát huy dân chủ có trách nhiệm góp phần tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng thông qua đợt sinh hoạt kiểm điểm thực hiện Nghị quyết nầy.

T. Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: