Bạn đang ở: Tin tức Khoáng sản

Hội nghị phổ biến, tập huấn pháp luật về khoáng sản

Email In PDF.

         Sáng ngày 13/7/2012, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Tổng cục Địa chất & Khoáng sản tổ chức Hội nghị phổ biến, tập huấn pháp luật về khoáng sản và các văn bản hướng dẫn cho hơn 130 học viên là cán bộ của các Sở, Ban, ngành, doanh nghiệp và các huyện, thành phố. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Nguyễn Ngọc Quang – PCT thường trực UBND tỉnh đã nêu ra công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trong thời gian qua đã được củng cố và tăng cường , tuy nhiên vẫn còn hạn chế nhất định. Để khắc phục, luật khoáng sản năm 2010 và các văn bản QPPL đã được ban hành đưa công tác hoạt động khoáng sản đi vào khuôn khổ của pháp luật, công khai, minh bạch hơn. Trực tiếp trao đổi tại Hội nghị là Thạc sỹ Hoàng cao Phương – Tổng cục Địa chất & Khoáng sản.

DSC01663

         Qua một buổi truyền đạt, thảo luận Ông Nguyễn Viễn-PGĐ Sở TN&MT chủ trì Hội nghị đã kết luận: Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị 08-CT/TU ngày 13/4/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 15/4/2011, Quyết định 611/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 và Thông báo số 120/TB-UBND ngày 20/4/2012 của UBND tỉnh; quán triệt, thực hiện đúng các qui định của Luật Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên khoáng sản có hiệu quả, bền vững, góp phần phát triển KT-XH của địa phương.     

Bùi Văn Ba


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: