Bạn đang ở: Tin tức Khoáng sản

Hội nghị Hiệp hội Titan Việt Nam năm 2012

Email In PDF.

Ngày 03/8/2012, tại Resort Sunrise, Hội An. Hiệp hội Titan Việt Nam tổ chức Hội nghị thường niên năm 2012. Đến dự ở Trung ương có Ông Nguyễn Linh Ngọc Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, đại diện các Bộ Công thương, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Tổng Cục Địa chất Khoáng sản... Đại diện lãnh đạo, các ngành liên quan các tỉnh Thái Nguyên, Hà Tỉnh, Bình Định, Bình Thuận,... Tỉnh Quảng Nam có Ông Huỳnh Khánh Toàn Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các Sở TNMT, Công thương, Kế hoạch đầu tư, VPUB...

anhTitan

Sau phần nghi thức, Hội nghị nghe báo cáo do Chủ tịch Hiệp hội Lê Văn Lịch về tình hình và kết quả hoạt động của hiệp hội từ năm 2010 đến 2012.  Hội nghị ý kiến phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, các Bộ, Ngành Trung ương và nhiều báo cáo tham luận, ý kiến thảo luận của các địa phương, các thành viên hiệp hội. Hội nghị thống nhất bổ sung tình hình và kết quả đạt được, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, những kiến nghị giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu của Hiệp hội Titan Việt Nam lần thứ VI (Nhiệm kỳ 2010-2014).

Đắc Nguyễn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: