Bạn đang ở: Tin tức Khoáng sản

Kiểm tra tình hình khai thác cát trái phép tại xã Hương An, huyện Quế Sơn

Email In PDF.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh – Nguyễn Ngọc Quang về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tình hình khai thác cát trái phép tại xã Hương An, Huyện Quế Sơn, sáng ngày 30/8/2012 Sở TN&MT phối hợp với Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường – Công an tỉnh và Phòng TN&MT huyện Quế Sơn kiểm tra thực tế, kết quả như sau:

* Kiểm tra khai thác cát trắng

- Qua kiểm tra các khu vực cát trắng trên địa bàn xã Hương An, Đoàn kiểm tra phát hiện tại khu vực giáp ranh giữa thôn 2A, xã Hương An, Quế Sơn và thôn 1, xã Bình Giang, Thăng Bình có 1 khu vực đã bị khai thác trái phép với diện tích 1.500m2, chiều sâu trung bình khoãng 1m, dấu vết khai thác còn mới. Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra không có hoạt động trái phép xảy ra.

Khu vực này nằm trong phạm vi trước đây UBND tỉnh đã cho phép Công ty TNHH -  MTV Phan Văn Minh khai thác cát trắng, đã hết hạn tháng 12/2011.

DSC01882

Theo ý kiến của Phòng TN&MT Quế Sơn, tuy được UBND tỉnh cho phép khai thác cát trắng nhưng có một phần diện tích nằm ở khu vực giáp ranh giữa xã Hương An và xã Bình Giang. Do ranh giới chưa được xác định rỏ ràng, dẫn đến tranh chấp nên Công ty TNHH – MTV Phan Văn Minh chưa thể khai thác được.

Qua tìm hiểu nhân dân địa phương được biết: Hoạt động khai thác cát trắng trái phép tại khu vực nêu trên chỉ diễn ra vào ban đêm và rạng sáng; khai thác thủ công bằng xẻng và vận chuyển bằng ô tô benz.

* Kiểm tra khai thác cát lòng sông

Đã tiến hành kiểm tra đoạn sông Ly Ly chảy qua khu vực xã Hương An, Quế Sơn. Tuy nhiên vào thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra không phát hiện khai thác trái phép xảy ra trên đoạn sông này.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra thống nhất ý kiến sau :

- Phòng TN&MT Quế Sơn sẽ tham mưu UBND huyện phối hợp với UBND huyện Thăng Bình tổ chức kiểm tra, xử lý khai thác cát trái phép tại các khu vực giáp ranh giữa 02 địa phương.

-  Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét:

+ Chỉ đạo UBND các huyện: Quế Sơn, Thăng Bình thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 15/4/2011, phối hợp kiểm tra, xử lý khai thác khoáng sản trái phép.

+ Chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền sớm xác định ranh giới hành chính giữa xã Hương An, Quế Sơn và xã Bình Giang, Thăng Bình ngoài thực địa để thuận lợi cho công tác quản lý chung.

Bùi Văn Ba

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: