Bạn đang ở: Tin tức Khoáng sản

Công tác kiểm tra, truy quét khoáng sản thiếc trên địa bàn huyện Bắc Trà My

Email In PDF.

Thực hiện tiếp tục Kế hoạch số 11/KH-BQL ngày 09/8/2012 của BQL tận thu Tài nguyên Lâm Khoáng sản huyện Bắc Trà My về truy quét, bảo vệ tài nguyên khoáng sản tại bãi thiếc Nước Oa thuộc các xã: Trà Sơn, Trà Tân, Trà Giác và bãi thiếc Dương Hòa thuộc các xã: Trà Sơn, Trà Giang huyện Bắc Trà My, Từ ngày 28 -31/8/2012 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp cùng Công an huyện và UBND các xã tiến hành kiểm tra, truy quét, đã phá hủy 6.600m dây dẫn nước, 13 lán trại, 1.100m2 bạt xanh, 200m kênh dẫn nước, 50m cầu máng dẫn nước, 04 đập chứa nước.

day

Trước đó, từ ngày 21 - 24/8/2012, Đoàn công tác của BQL tận thu Tài nguyên Lâm Khoáng sản huyện cũng đã tiến hành truy quét, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với 02 trường hợp, phá hủy 1.660 m2 bạt xanh, 4.000m dây dẫn nước, 50m mương dẫn nước, 06 lán trại, 01 bồn đãi quặng.

Như vậy, qua 02 đợt truy quét, ước tính thiệt hại của đối tượng khai thác khoáng sản thiếc trái phép trên địa bàn huyện khoảng trên 420 triệu đồng.

Để tiếp tục ổn định tình hình, hạn chế tình trạng khai thác khoáng sản thiếc trái phép, UBND huyện Bắc Trà My chỉ đạo BQL tận thu Tài nguyên Lâm Khoáng sản tiếp tục phối hợp cùng các ngành chức năng kiểm tra, truy quét và bàn giao địa bàn cho UBND các xã quản lý.

                                                                             Nguyễn Đức Xuân


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: