Bạn đang ở: Tin tức Khoáng sản

Kiểm tra tiến độ xây dựng Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ tại huyện Nam Giang

Email In PDF.

Sáng ngày 13/9/2012, UBND tỉnh tổ chức đi kiểm tra thực địa và họp nghe báo cáo tiến độ xây dựng Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ tại huyện Nam Giang. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh – Chủ trì, cùng tham dự có PCT UBND tỉnh Đinh Văn Thu, Lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, TN&MT, GT-VT, Công thương, KH&ĐT, Tài chính, Công An tỉnh; Các Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện Đại Lộc, Nam Giang, các Phòng, Ban có liên quan thuộc UBND các huyện Đại Lộc, Nam Giang; Các thành viên Tổ công tác hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Thạnh Mỹ; Lãnh đạo CTCP Xuân Thành Group; Lãnh đạo VPUBND tỉnh...

Ktra_xmTMy

Sau khi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo tiến độ xây dựng Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ, các đại biểu dự họp phát biểu ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh kết luận:

- UBND tỉnh hoan nghênh tinh thần cố gắng của chủ đầu tư và UBND các huyện Nam Giang, Đại Lộc... trong việc thực hiện xây dựng dự án Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ;

- Nhà máy được lựa chọn thiết bị tiên tiến, hiện đại, với công nghệ sx xi măng lò quay với tổng công suất 6.600 tấn clinker/ngày, chia làm 2 dây chuyền, trước mắt đầu tư dây chuyền 1 với công suất 3.300 tấn clinker/ngày, tương đương 1,2 triệu tấn xi măng/năm. Tổng mức đầu tư dây chuyền 1 là 2.550 tỷ đồng. Dự kiến đến tháng 4/2013 sẽ có sản phẩm đầu tiên;

- Nhiệm vụ của Nhà máy phải hoàn thành đầy đủ các thủ tục đầu tư đúng theo qui định (do trước đây làm chưa kịp);

          - Về nguyên, nhiên liệu phục vụ nhà máy, Công ty Xuân Thành phải có một bộ phận chuyên lo việc này, các huyện Nam Giang, Đại Lộc... phải ưu tiên nguồn nguyên, nhiên liệu (nếu có) để phục vụ cho Nhà máy và lập thủ tục theo qui định;

- Tổ công tác hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ theo nhiệm vụ phân công hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện đúng qui định của Nhà nước, đảm bảo tiến độ, chất lượng và đạt hiệu quả cao nhất.      

       Bùi Văn Ba


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: