Bạn đang ở: Dự án

Huyện Núi Thành: tổ chức nghiệm thu dự án biến đổi khí hậu

Email In PDF.

Ngày 14/9/2012 UBND huyện Núi Thành tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu dự án: Đánh giá ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu và nước biển dâng  đến huyện Núi Thành; do đồng chí Nguyễn Minh Khả PCT UBND huyện Núi Thành - Chủ tịch Hội đồng chủ trì. Với sự tham dự của lãnh đạo Chi cục Biển và Hải Đảo, chuyên viên Văn phòng Hợp phần thích ứng BĐKH tỉnh và các phòng chuyên môn của UBND huyện. Tại cuộc họp, Hội đồng đã nghe đại diện Tổ công tác thực hiện dự án do UBND huyện thành lập báo cáo tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; Đánh giá những tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến các ngành, lĩnh vực trên địa bàn trong thời gian 10 năm qua; Những biện pháp ứng phó đã thực hiện trong thời gian qua; đề xuất những giải pháp thích ứng, giảm nhẹ do tác động của BĐKH và nước biển dâng cho từng lĩnh vực, ngành, địa phương trong tương lai.

bhong

Dự án Đánh giá ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến huyện Núi Thành, thuộc danh mục công trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2015 được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt và giao cho UBND huyện Núi Thành thực hiên tại Quyết định 4043/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 với tổng kinh phí là 70 triệu đồng.

Trần Đình Minh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: