Bạn đang ở: Tin tức Khoáng sản

Núi Thành: Tập huấn pháp luật khoáng sản

Email In PDF.

Ngày 05/10/2012, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Núi Thành tổ chức tập huấn pháp luật về khoáng sản và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khoáng sản nhằm mục đích phổ biến các văn bản pháp luật về khoáng sản cho các xã, thị trấn; các phòng, ban thuộc huyện và các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện để nắm bắt và thực hiện. Tham dự lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo của UBND huyện, 03 báo cáo viên của Sở TN&MT và 80 đại biểu là đại diện của các phòng, ban, hội, đoàn thể thuộc huyện; Lãnh đạo UBND-HĐND, cán bộ Địa chính - Xây dựng, quản lý hiện trạng các xã, thị trấn và đại diện của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện.

Luatks

Qua buổi tập huấn, các báo cáo viên đã báo cáo các nội dung của Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010; Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; Quyết định số 23/2012/QÐ-UBND ngày 20/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29/7/2004 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản; Nghị định số 77/2007/NĐ-CP ngày 10/5/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29/7/2004 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản. Trong thời gian thảo luận các báo cáo viên đã giải thích và trình bày các câu hỏi, các ý kiến thắc mắc liên quan đến khoáng sản cho các đại biểu được hiểu rõ để áp dụng trong thực tiễn.

Trần Đình Minh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: