Bạn đang ở: Dự án

Kết quả làm việc với Bộ TN&MT, Đại sứ quán Đan Mạch về chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu

Email In PDF.

Ngày 19/10/2012 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Đại sứ quán Đan Mạch đã có buổi làm việc thảo luận về kết quả thực hiện của Chương trình và những hoạt động tiếp theo của Chương trình Thích ứng và Giảm nhẹ biến đổi khí hậu.

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường có Thứ trưởng Trần Hồng Hà cùng với bà Lis Rosenholm- Phó Đại sứ Đan Mạch cùng tham dự và chủ trì cuộc họp, ngoài ra có Lãnh đạo Cục Khí tượng Thuỷ văn và BĐKH, Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện Bộ Công thương - đơn vị đang thực hiện hợp phần giảm nhẹ với BĐKH cùng với Lãnh đạo hai tỉnh thí điểm Quảng Nam và Bến Tre.

tintoan

Tại buổi làm việc, hai bên nghe báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện Chương trình trong thời gian qua, kế hoạch thời gian đến và các đề xuất kiến nghị của các bên liên quan. Theo đó bà Phó Đại sứ đã đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình trong thời gian qua, tuy nhiên lưu ý một số vấn đề:

- Nghiên cứu, xây dựng chương trình cho phù hợp với mục tiêu BĐKH, các dự án điểm cần phải rút ra bài học, chia sẻ kinh nghiệm, thực hiện việc đánh giá, giám sát.

- Đan Mạch sẽ xem xét gia hạn chương trình đến năm 2015;

- Thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết, trong đó lưu ý cung cấp đầy đủ các báo cáo kết quả thực hiện cũng như các tài liệu cần thiết khác cho Đại Sứ quán;

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Hồng Hà đã có một số chỉ đạo, đề xuất, kiến nghị với ĐSQ như sau:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp, xây dựng các văn bản qui định rõ chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị để có cơ chế quan hệ, phối hợp, hợp tác tốt nhất;

- Lãnh đạo các tỉnh nên lưu ý cán bộ làm công tác Biến đổi Khí hậu nên ổn định, làm việc lâu dài và có kế hoạch đào tạo hợp lý, trong đó các địa phương nên giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan quản lý thường trực thực hiện Chương trình;

- Các cơ quan quản lý Chương trình phải giám sát chương trình từ khâu thẩm định dự án cho đến khi kết thúc dự án;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ sớm ban hành bộ tiêu chí đánh giá, giám sát dự án để các đơn vị áp dụng;

- Đề xuất Đại sứ quán Đan Mạch gia hạn chương trình đến hết năm 2015, đồng thời có kế hoạch phân bổ kinh phí theo kế hoạch trung hạn 2013-2015 để các bên chủ động trong công tác tổ chức triển khai thực hiện;

            - Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ cùng Văn phòng Chương trình Mục tiêu QGƯP với BĐKH sẽ rà soát lại từng công trình cụ thể trước khi có kế hoạch trung hạn;

            - Đề xuất ĐSQ tập huấn, nâng cao kiến thức quản lý dự án cho cán bộ quản lý Chương trình.

Như Toàn