Bạn đang ở: Tin tức Môi trường

Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Dự án cải tạo, phục hồi môi trường

Email In PDF.

Chiều ngày 18/6/2013 tại văn phòng Công ty Cổ phần Đá Chu Lai, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành; Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp hội đồng để thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Dự án cải tạo, phục hồi môi trường “Dự án khai thác mỏ đá xây dựng thông thường Chu Lai, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam”. Hội đồng thẩm định do ông Nguyễn Ngọc Dũng – Phó Giám đốc Sở TNMT, Chủ tịch hội đồng chủ trì với sự tham gia của ủy viên phản biện là Sở Công thương, Đoàn Địa chất 154 và các ủy viên của Chi cục bảo vệ môi trường, phòng Khoáng sản – Sở TNMT và phòng TNMT huyện Núi Thành; Dự án do Trung tâm Quan trắc – Phân tích môi trường tỉnh Quảng Nam tư vấn thực hiện.

Hoi_dong_tham_dinh_DTM

Tại cuộc họp Hội đồng thẩm định đã nghe chủ đầu tư báo cáo xuất xứ và sự cần thiết phải lập dự án; đơn vị tư vấn trình bày Báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án khai thác mỏ đá xây dựng thông thường Chu Lai. Thông qua các ý kiến nhận xét đánh giá của các ủy viên Hội đồng và giải trình của Chủ dự án, đơn vị tư vấn; Chủ tịch hội đồng kết luận một số vấn đề như sau:

Hoan nghênh chủ dự án - Công ty Cổ phần Đá Chu Lai đã quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác, chế biến đá tại đơn vị trong thời gian qua và đã phối hợp với đơn vị tư vấn thành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Dự án cải tạo phục hồi môi trường cho dự án; trong đó đã áp dụng nhiều phương pháp đánh giá, mô tả thông tin hiện trạng và số liệu đánh giá tương đối đầy đủ, đánh giá được các tác động liên quan đến môi trường khi dự án đi vào hoạt động và đề ra chương trình giám sát môi trường, cải tạo phục hồi môi trường sau khi kết thúc khai thác.

Đề nghị chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tiếp thu toàn bộ ý kiến tham gia tại cuộc họp; bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án; xác định chính xác khoảng cách từ dự án đến khu dân cư, công trình gần nhất để đánh giá đầy đủ các tác động liên quan từ đó đưa ra các biện pháp, giải pháp công trình bảo vệ môi trường để không làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân; cần tham gia ý kiến của địa phương về phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã chọn.

Trần Đình Minh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: