Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khác

Thông tư số 07/2013/TT-TTCP

Email In PDF.

Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

 

Bấm vào đây để tải toàn bộ văn bản