Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Nước

Luật Tài nguyên nước ngày 20/5/1998

Email In PDF.

Luật Tài nguyên nước đã được Quốc hội nước CHXHXNVN khóa X, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/5/1998

Bấm vào đây để download toàn văn

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: