Bạn đang ở: Thanh tra -- Công đoàn Thanh tra

Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai công tác thanh tra năm 2014

Email In PDF.

Từ ngày 05-07/3/2014, tại Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về thanh tra chuyên đề diện rộng việc chấp hành các qui định của pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước đối với các khu công nghiệp trên cả nước và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra năm 2014 của ngành Tài nguyên và Môi trường.

tt1987

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Hội Nghị: Trong năm 2013, toàn ngành đã tiếp 7.198 lượt công dân với 10.790 người; tiếp nhận 14.795 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết 2.724/3.335 vụ việc thuộc thẩm quyền được giao, chiếm 81,76%; triển khai 2.291 cuộc thanh tra, kiểm tra; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 239 kết luận thanh tra. Qua đó kiến nghị truy thu nộp ngân sách nhà nước 17,816 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 3.293 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính 2.230 tổ chức, cá nhân với số tiến là 79,841 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 108 giấy phép hoạt động khoáng sản; giảm trừ quyết toán 59 triệu đồng...

Qua các báo cáo của Thanh tra Bộ, báo cáo tham luận và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, đ/c Chu Phạm Ngọc Hiển – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị:

Trong năm 2013, công tác thanh tra, kiểm tra đã đạt được nhiều kết quả nhất định, góp phần vào việc hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, đặc biệt là góp phần sửa đổi luật đất đai năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung Luật bảo vệ môi trường năm 2005. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế như: Hoạt động thanh tra còn chồng chéo, dàn trải, sự phối hợp giữa Thanh tra Bộ và các đơn vị thuộc Bộ, Thanh tra các Sở Tài nguyên và môi trường đôi lúc chưa tốt, hiệu quả chưa cao; kết quả thanh tra chưa phản ánh đầy đủ thực trạng tình hình, chưa đề xuất xử lý kịp thời các tổ chức vi phạm ... Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, đ/c Chu Phạm Ngọc Hiển yêu cầu Thanh Tra Bộ, các đơn vị thuộc Bộ và các Sở Tài nguyên và Môi trường trong năm 2014 cần thực hiện các nội dung sau:

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về Tài nguyên và Môi trường, đặc biệt là lĩnh vực đất đai và môi trường.

- Tập trung triển khai công tác thanh tra 2014 theo kế hoạch đã được phê duyệt; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thanh tra chuyên đề diện rộng việc chấp hành các qui định của pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước đối với các khu công nghiệp tại địa phương.

- Quán triệt, tổ chức tiếp công dân theo Luật Tiếp công dân năm 2013, triển khai thực hiện Luật Đất đai 2013, thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

- Kiện toàn bộ phận Thanh tra Sở để đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch về tài nguyên và môi trường.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị của Trung ương, địa phương trong nội bộ ngành, với Thanh tra các tỉnh, thành phố trong giải quyết công việc.

TTra


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: